Mühazirə mətnləri


Ali məktəb pedaqogikası - Sadıqov Fərahim Balakişi o. (Humanitar elmlər) Antiböhranlı idarəetmə - Həsənov Hüseyn Kamal o. (Marketinq və menecment) Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməs - İbrahimov İslam Hacı o. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Audit - Musayev Eldar Mərdan o. (Mühasibat uçotu və audit) Audit (qeyri ixt.) - Məmmədov Çərkəz Həmid o. (Mühasibat uçotu və audit) Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti - Əmirxanov Sabır Abuzər o. (Humanitar elmlər) Azərbaycan iqtisadiyyatı - Aslanov Habil Hüseyn o. (İqtisadi nəzəriyyə) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasi və hüququn əsasları - Piriyev Əzim Səlim o. (Humanitar elmlər) Azərbaycan tarixi - Ağasiyev İkram Kərim o. (Humanitar elmlər) Azərbaycanın multikulturalizm modeli - Hüseynov İlqar Həsrət o. (Humanitar elmlər) Bank işi - Həsənov İsmayıl Cəfər o. (Maliyyə) Bank işi və sığorta - Bayramov Vüqar Avtandil o. (Maliyyə) Beynalxalq ticarət əməliyyatları - Qəribov Asəf Heydər o. (İqtisadi nəzəriyyə) Beynəlxalq biznes - Fərhadi Püstə Oruc q. (Marketinq və menecment) Beynəlxalq iqtisadi hüquq - Hüseynova Könül Taryel q. (Humanitar elmlər) Beynəlxalq iqtisadi siyasət - Pənahov Azər Maarif o. (İqtisadi nəzəriyyə) Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar - Əzizov Anar Əli o. (İqtisadi nəzəriyyə) Beynəlxalq iqtisadiyyat - Aslanov Habil Hüseyn o. (İqtisadi nəzəriyyə) Beynəlxalq kommersiya işi - Fərhadi Püstə Oruc q. (Marketinq və menecment) Beynəlxalq maliyyə (pilot) - Əliyeva Türkan Asəf q. (Maliyyə) Beynəlxalq marketinq - Vəliyev Anar Cümşüd o. (Marketinq və menecment) Bələdiyyə idarəçiliyi - İbrahimov İslam Hacı o., Əkbərli Əli Zeyni o. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Bələdiyyə idarəetməsinin xarici təcrübəsi - Bağırlı Vüqar David o. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Biznes etikası və sosial məsuliyyət - Vəliyev Anar Cümşüd o. (Marketinq və menecment) Biznes informasiya sistemləri - Qarayeva Nigar Rəhman q. (Marketinq və menecment) Biznesin idare edilmesi - Yusifov Elşad Məsim o. (Marketinq və menecment) Biznesin idarə edilməsinin müasir problemləri - Əhmədov Zamiq Zabit o. (Marketinq və menecment) Biznesin təhlükəsizliyi - Eyyubov Kavuz Şahbaz o. (Marketinq və menecment) Büdcə sistemi - Nəcəfova Vəfa Qurban q. (Maliyyə) Büdcə və xəzinə əməliyyatlarının uçotu - Quliyev Zakir Qəşəm o. (Mühasibat uçotu və audit) Dövlət idarəetmə nəzəriyyəsi - İbrahimov İslam Hacı o., Bağırlı Vüqar David o. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Dövlət maliyyəsi - Bayramov Vüqar Avtandil o. (Maliyyə) Dövlət qulluğu - Hüseynova Könül Taryel q. (Humanitar elmlər) Dövlət qulluğunda etika - (Humanitar elmlər) Dövlət və bələdiyyə idarəetməsinin müasir problemləri - Bağırlı Vüqar Davud o., Bağirzadə Əli Güloqlan o. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Dunya iqtisadiyyatinin tarixi - Allahverdiyeva Türkanə Əli q. (İqtisadi nəzəriyyə) Dünya iqtisadiyyatının informasiya sistemləri - Əhmədova Sədaqət Elman q. (İqtisadi nəzəriyyə) Dünya iqtisadiyyatının müasir problemləri - Babayev Turqan Xəlil o. (İqtisadi nəzəriyyə) Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika - (Ali riyaziyyat və texniki fənlər) Ekonometrika - Şəfizadə Elnurə Rafiq q. (Ali riyaziyyat və texniki fənlər) Elmi–texniki mətnlərin tərcüməsi - Qasımova Gülnar Arif q. (Dillər) Erqonomika və iş təhlükəsizliyi - Kərimov Kərim Seyidrza o. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Ətraf mühitin iqtisadiyyatı - İbrahimov İslam Hacı o. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Ətraf mühitin iqtisadiyyatı (pilot) - Qarayeva Nigar Rəhman q. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Fəlsəfə - Abbasova Mətanət Məmməd q. (Humanitar elmlər) Firmanın innovasiya siyasəti - Vəliyev Anar Cümşüd o. (Marketinq və menecment) Gömrük işi - Məmmədov Qeys Valeh o. (Maliyyə) Gömruk işinin təkmilləşdirilməsi - Məmmədov Qeys Valeh o. (Maliyyə) Hüquqi sənədlərin tərcüməsi - İbrahimova Eltəkin Zakir q. (Dillər) İctimaiyyətlə əlaqələr - Hüseynov İlqar Həsrət o., Əmirxanov Sabır Abuzər o. (Humanitar elmlər) İdarəetmə nəzəriyyəsi - Səfərova Validə Topu q. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) İdarəetmə uçotu - Talişinskaya Günel Rafiq q. (Mühasibat uçotu və audit) İdarəetmə uçotu magistr - Cabbarov Ayətulla Sulahil o. (Mühasibat uçotu və audit) İİT və ixtisasın proqram təminatı - Kərimova Günay Rasim q. (Maliyyə) İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları - Tahirli Faiq Muradxan o. (Ali riyaziyyat və texniki fənlər) İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları - Məmmədova Arzu İmamverdi q. (Ali riyaziyyat və texniki fənlər) İnformatika (tərcümə qr.) - Həsənova Pərvanə Malik q. (Ali riyaziyyat və texniki fənlər) İnnovasiya menecmenti - Kazımova Esmira Rzaxan q. (Marketinq və menecment) İnsan resurslarının idarə edilməsi - Hacıyeva Leyla Arif q. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) İnzibati hüquq - Hüseynova Aytən Bəşir q. (Humanitar elmlər) Iqtisad elminin tarixi və metodoloğiyası - Mustafayev Asif Mirlazım o. (İqtisadi nəzəriyyə) İqtisadi fikir tarixi - Allahverdiyeva Türkanə Əli q. (İqtisadi nəzəriyyə) İqtisadi hüquq - Hüseynova Könül Taryel q. (Humanitar elmlər) İqtisadi informasiya texnolog.və ixt proqram təminatı - Babayev Elçin Rövşən o. (Mühasibat uçotu və audit) İqtisadi informatika - Məmmədova Arzu İmamverdi q. (Ali riyaziyyat və texniki fənlər) İqtisadi mətnlərin tərcüməsi - Cəfərova Kəmalə Havadar q. (Dillər) iqtisadiyyata giriş - Məmmədova Sevda Muxtar q. (İqtisadi nəzəriyyə) İqtisadiyyatda informasiya texnologiyaları üzrə ixtisas fənni üzrə proqram təmınatı - Tahirli Faiq Muradxan o. (Marketinq və menecment) İqtisadiyyatın tənzimlənməsi - Hacılı Ələddin Atdıxan o. (İqtisadi nəzəriyyə) İşgüzar yazışmalar - Səlimova Nəzakət Bahadur q. (Humanitar elmlər) İstehlakçı davranışı - Məmmədova Ləman Aydın q. (Marketinq və menecment) İstehsal sahələrinin marketinqi - Abdulova Aygün Ağasəlim q. (Marketinq və menecment) İstehsalın texnoloji əsasları - Kərimova Röya Rasim q. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) İstehsalın təşkili - İsgəndərova Arzu Vilayət q. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Karyeranın idarə edilməsi - Həsənov Hüseyn Kamal o. (Marketinq və menecment) Keyfiyyətə nəzarət - Məmmədova Esmira Hamlet q. (Marketinq və menecment) Kompüter tərcümə proqramları - Şükürova İradə Abı q. (Dillər) Korporativ idarəetmə - Yusifov Elşad Məsim o. (Marketinq və menecment) Korporativ sosial məsuliyyət - Quliyev Ramil Hacırza o. (Marketinq və menecment) Layihələrin idarə edilməsi - Həsənov Hüseyn Kamal o. (Marketinq və menecment) Logistika - Eyyubov Kavuz Şahbaz o. (Marketinq və menecment) Makroiqtisadiyyat. - Mustafayev Asif Mirlazım o. (İqtisadi nəzəriyyə) Maliyyə - Həsənova Afidə İbrahim q. (Maliyyə) Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq strandartları - Talişinskaya Günel Rafiq q. (Mühasibat uçotu və audit) Maliyyə hesabatlarının təhlili - Cabbarov Ayətulla Sulahil o. (Mühasibat uçotu və audit) Maliyyə nəzarəti və audit - Musayev Eldar Mərdan o. (Mühasibat uçotu və audit) Maliyyə ucotu - Məmmədov İbrahim Abuzər o. (Mühasibat uçotu və audit) Maliyyə uçotu magistr - Quliyev Zakir Qəşəm o. (Mühasibat uçotu və audit) Maliyyənin müasir problemləri - Həsənov İsmayıl Cəfər o. (Maliyyə) Marketinq - Fərhadi Püstə Oruc q. (Marketinq və menecment) Marketinq tədqiqatları - Quliyev Ramil Hacırza o. (Marketinq və menecment) Marketinqin idarə edilməsi - Quliyev Ramil Hacırza o. (Marketinq və menecment) Marketinqin kommunikasiya sistemi - Fərhadi Püstə Oruc q. (Marketinq və menecment) Marketinqin müasir problemləri - Rüstəmov Pərviz Hacı o. (Marketinq və menecment) Marketinqin təhlili - Məmmədova Ləman Aydın q. (Marketinq və menecment) Menecment - Sadıqov Rahim Fərahim o. (Marketinq və menecment) Menecmentin informasiya sistemləri - Quliyev Ramil Hacırza o. (Marketinq və menecment) Menecmentin müasir problemləri (mag) - Rüstəmov Pərviz Hacı o. (Marketinq və menecment) Məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyası - Babayev Elçin Rövşən o. (Mühasibat uçotu və audit) Məntiq - Nəzirzadə Leyla Nəzir q. (Humanitar elmlər)