Mühazirə mətnləri


Audit - Abbasov İbad Musa oğlu (Mühasibat uçotu və audit) Audit (Qeyri-İxtisas) - Məmmədov Çərkəz Həmid o. (Mühasibat uçotu və audit) Audit 2 - Musayev Eldar Mərdan o (Mühasibat uçotu və audit) Beynəlxalq uçot və hesabata giriş - Cavadov Ramiz Cavad o (Mühasibat uçotu və audit) Büdcə və xəzinə əməliyyatlarının uçotu - Quliyev Zakir Qəşəm o. (Mühasibat uçotu və audit) Idarəetmə təhlili - (Mühasibat uçotu və audit) İdarəetmə uçotu - Talişinskaya Günel Rafiq q. (Mühasibat uçotu və audit) İdarəetmə uçotu magistr - Cabbarov Ayətulla Sulahil o. (Mühasibat uçotu və audit) İqtisadi informasiya texnolog.və ixt proqram təminatı - Babayev Elçin Rövşən o. (Mühasibat uçotu və audit) İstehsal müəssisələrində mühasibat uçotu - Mustafayev Yəhya Rəsul o (Mühasibat uçotu və audit) Maliyye təhlili - Qənbərov Vüqar Əhliman oğlu (Mühasibat uçotu və audit) Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq strandartları - Talişinskaya Günel Rafiq q. (Mühasibat uçotu və audit) Maliyyə hesabatlarının təhlili - Cabbarov Ayətulla Sulahil o. (Mühasibat uçotu və audit) Maliyyə nəzarəti və audit - Musayev Eldar Mərdan o (Mühasibat uçotu və audit) Managerial accounting - Talışiniskaya Günel Rafiq q (Mühasibat uçotu və audit) Məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyası - Babayev Elçin Rövşən o. (Mühasibat uçotu və audit) Mühasibat (maliyyə) uçotu - Məmmədov İbrahim Abuzər o. (Mühasibat uçotu və audit) Mühasibat uçotu (nəzəriyyə) - Əzizova Xatirə Cınayəddin q. (Mühasibat uçotu və audit) Mühasibat uçotu (qeyri-ixtisas) - Musayev Eldar Mərdan o. (Mühasibat uçotu və audit) Mühasibat uçotu (sahələr üzrə) - Babayev Elçin Rövşən o. (Mühasibat uçotu və audit) Mühasibat uçotu (xidmət sahələri) - Mustafayev Yəhya Rəsul o (Mühasibat uçotu və audit) Mühasibat uçotunun müasir problemləri - Musayev Eldar Mərdan o. (Mühasibat uçotu və audit) Nəzarət işi - Cabbarov Ayatulla Suvahil o. (Mühasibat uçotu və audit) Statistika - Əliyev Əli İmaş o., Cavadov Ramiz Cavad o. (Mühasibat uçotu və audit) Tədqiqat metodları - Əliyev Əli İmaş o. (Mühasibat uçotu və audit) Vergi uçotu və audit - Quliyev Zakir Qəşəm oğlu (Mühasibat uçotu və audit) Xarici iqtisadi fəaliyyətin təhlili - Əliyev Əli İmaş o. (Mühasibat uçotu və audit)
əvvəlki1növbəti