Mühazirə mətnləri


Azərbaycan iqtisadiyyatı - Qəribov Asəf Heydər oğlu (İqtisadi nəzəriyyə) Azərbaycanın xarici iqtisadi siyasəti - Musayev Şahin Tofiq oğlu (İqtisadi nəzəriyyə) Beynalxalq ticarət əməliyyatları - Qəribov Asəf Heydər o. (İqtisadi nəzəriyyə) Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya və təhlükəsizliyin tənzimlənməsi - Pənahov Azər Maarif oğlu (İqtisadi nəzəriyyə) Beynəlxalq iqtisadi əməliyyatlar - Aslanov Habil Hüseyn oğlu (İqtisadi nəzəriyyə) Beynəlxalq iqtisadi siyasət - Pənahov Azər Maarif o. (İqtisadi nəzəriyyə) Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar - Pənahov Azər Maarif oğlu (İqtisadi nəzəriyyə) Beynəlxalq iqtisadiyyat - Əliyev Vüsal Oruc oğlu (İqtisadi nəzəriyyə) Beynəlxalq iqtisadiyyat 2 - Qəribov Asəf Heydər o. (İqtisadi nəzəriyyə) Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi - Bayramov Eşqin Əli oğlu (İqtisadi nəzəriyyə) Çin qlobal dünya iqtisadiyyatında - Hacili Ələddin Atdixan o. (İqtisadi nəzəriyyə) Dunya iqtisadiyyatinin tarixi - Allahverdiyeva Türkanə Əli q. (İqtisadi nəzəriyyə) Dünya iqtisadiyyatı - Babayev Turqan Xəlil oğlu (İqtisadi nəzəriyyə) Dünya iqtisadiyyatının informasiya sistemləri - Nəbizadə Kamran Rauf oğlu (İqtisadi nəzəriyyə) Dünya iqtisadiyyatının müasir problemləri - Babayev Turqan Xəlil oğlu (İqtisadi nəzəriyyə) İqtisad elminin müasir problemləri - Babayev Turqan Xəlil oğlu (İqtisadi nəzəriyyə) Iqtisad elminin tarixi və metodoloğiyası - Mustafayev Asif Mirlazım o. (İqtisadi nəzəriyyə) İqtisadi fikir tarixi - Aslanov Habil Hüseyn oğlu (İqtisadi nəzəriyyə) İqtisadi siyasət - Qəribov Asəf Heydər oğlu (İqtisadi nəzəriyyə) Iqtisadiyyata giriş - Məmmədova Sevda Muxtar q. (İqtisadi nəzəriyyə) İqtisadiyyata giriş (ing.) - Kamilova Əminə Malik q. (İqtisadi nəzəriyyə) İqtisadiyyata giriş (rus) - Kamilova Əminə Malik q. (İqtisadi nəzəriyyə) İqtisadiyyatın tənzimlənməsi - Hacılı Ələddin Atdıxan o. (İqtisadi nəzəriyyə) Makroekonomika-2 (rus) - Musayev Şahin Tofiq oğlu (İqtisadi nəzəriyyə) Makroiqtisadiyyat 2 - Abbasov Vahid Hacıbəy oğlu (İqtisadi nəzəriyyə) Makroiqtisadiyyat 2 ( ingilis dili) - Pənahov Azər Maarif oğlu (İqtisadi nəzəriyyə) Makroiqtisadiyyat. - Abbasov Vahid Hacıbəy oğlu (İqtisadi nəzəriyyə) Mikroiqtisadiyyat - Abbasov Vahid Hacıbəy oğlu (İqtisadi nəzəriyyə) Mikroiqtisadiyyat (Rus) - Qocayeva Elmira Məhəmməd q (İqtisadi nəzəriyyə) Mikroiqtisadiyyat 2 - Abbasov Vahid Hacıbəy o (İqtisadi nəzəriyyə) Milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi - Hacili Ələddin Atdixan o. (İqtisadi nəzəriyyə) Ölkəşünaslığın əsasları - Nəbizadə Kamran (İqtisadi nəzəriyyə) Sosiallaşan iqtisadiyyat - Mustafayev Asif Mirlazım oğlu (İqtisadi nəzəriyyə) Transmilli korporasiyalar - Musayev Şahin Tofiq oğlu (İqtisadi nəzəriyyə) Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi - Qəribov Asəf Heydər oğlu (İqtisadi nəzəriyyə) Макроэкономика - 2 - Qocayeva Elmira Məhəmməd q. (İqtisadi nəzəriyyə)
əvvəlki1növbəti