Mühazirə mətnləri


Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika - Səbzəliyev Mahir Mirzəxan o., Namazov Qabil Məhəmməd o. (Ali riyaziyyat və texniki fənlər) Ekonometrika - Şəfizadə Elnurə Rafiq q (Ali riyaziyyat və texniki fənlər) Ekonometrika (İng) - Həsənov Elçin Qafar oğlu (Ali riyaziyyat və texniki fənlər) Əməliyyatların tədqiqi - Şəfizadə Elnurə Rafiq q (Ali riyaziyyat və texniki fənlər) İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları - Nəbiyeva Cəmalə Oruc qızı (Ali riyaziyyat və texniki fənlər) İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları (Ing) - Tahirli Faiq Muradxan o. (Ali riyaziyyat və texniki fənlər) İnformatika (tərcümə qr) - Həsənova Pərvanə Malik qızı (Ali riyaziyyat və texniki fənlər) İqtisadi informatika - Məmmədova Arzu İman qızı (Ali riyaziyyat və texniki fənlər) Iqtisadi informatika ( İng) - Həsənov Elçin Qafar oğlu (Ali riyaziyyat və texniki fənlər) Proqramlaşdırmanın əsasları - Məmmədova Kifayət Aslan qızı (Ali riyaziyyat və texniki fənlər) Riyaziyyat ( Sosial iş ixtisası) - Səbzəliyev Mahir Mirzəxan o, Həsənova Solmaz Ədalət q. (Ali riyaziyyat və texniki fənlər) Xətti cəbr və riyazi analiz - Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu (Ali riyaziyyat və texniki fənlər)
əvvəlki1növbəti