Mühazirə mətnləri


Elmi–texniki mətnlərin tərcüməsi - Qasımova Gülnar Arif q. (Dillər) Hüquqi sənədlərin tərcüməsi - İbrahimova Eltəkin Zakir q. (Dillər) İqtisadi mətnlərin tərcüməsi - Cəfərova Kəmalə Havadar q. (Dillər) Kompüter tərcümə proqramları - Şükürova İradə Abı q. (Dillər) Peşəkar tərcümənin əsasları - Məhərrəmzadə Gülnar Vaqif q. (Dillər) Şifahi anlama və şifahi ifadə - Məhərrəmzadə Gülnar Vaqif q. (Dillər) Siyasi mətnlərin tərcüməsi - Məhərrəmzadə Gülnar Vaqif q. (Dillər) Tərcümə nəzəriyyəsi - Hacıyeva Arzu Rasim q. (Dillər) Yazılı anlama və yazılı ifadə - İbrahimova Eltəkin Zakir q. (Dillər)