12.10.2018

Bakı Biznes Universitetinin koordinatoru olduğu layihə iştirakçılarının növbəti toplantısı keçirilmişdir

04.05.2018

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və müasir Azərbaycanın iqtisadi inkişaf istiqamətləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans

03.03.2018

"Müasir təhsil sistemində xarici dilin inkişaf perspektivləri" mövzusunda simpozium

22.02.2018

“Azərbaycan Respublikasında mədəni-mənəvi dəyərlərin inkişaf strategiyası” mövzusunda Respublika elmi-praktiki konfransı

27.01.2018

“Milli iqtisadiyyatın perspektiv inkişafı üzrə Strateji Yol Xəritəsi: insan kapitalının formalaşmasının prioritet istiqamətləri” mövzusunda Respublika elmi-praktiki konfrans

17.01.2018

Bakı Biznes Universitetində “Əmək müqaviləsinin bağlanması, şərtlərinin dəyişdirilməsi və xitam verilməsinin əsasları və qaydaları” mövzusunda seminar

21.12.2017

Bakı Biznes Universiteti ilə ASC “Standard Insurance” şirkəti arasında razılaşma əldə edilmişdir

23.11.2017

Bakı Biznes Universitetində “Ölkəmizi tanıyaq” mövzusunda inşa-yazı müsabiqəsi keçirilmişdir

19.10.2017

Bakı Biznes Universitetində “Türkiyə günü” mövzusunda açıq dərs keçirildi

06.10.2017

Bakı Biznes Universiteti ilə Novi Sad Biznes Akademiyası Universiteti (Serbiya Respublikası) arasında “Qarşılıqlı əməkdaşlıq üzrə ümumi Müqavilə” imzalandı

11.07.2017

Bakı Biznes Universiteti Avropa təhsil sisteminə inteqrasiya prosesində

05.05.2017

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktiki konfrans

21.04.2017

“İnformasiyalaşdırılmış cəmiyyətdə xarici dilin tədrisinin səmərəli yolları” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans

29.03.2017

“Milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin edilməsində səmərəli islahatların reallaşdırılması mexanizmləri” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransı

13.12.2016

“Multikulturalizm – vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması və inkişafında prioritet istiqamətlərdən biri kimi” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı

əvvəlki1növbəti