05.05.2017

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktiki konfrans

21.04.2017

“İnformasiyalaşdırılmış cəmiyyətdə xarici dilin tədrisinin səmərəli yolları” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans

29.03.2017

“Milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin edilməsində səmərəli islahatların reallaşdırılması mexanizmləri” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransı

13.12.2016

“Multikulturalizm – vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması və inkişafında prioritet istiqamətlərdən biri kimi” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı