Proqramlar


Ali Məktəb Pedaqogikasi - Sadiqov Fərahim Balakişi o. (Humanitar elmlər) Ali Məktəb Psixologiyasi - Əmirxanov Sabir Abuzər o. (Humanitar elmlər) Alman dili ( qeyri-ixtisas qruplar üçün) - Hacıyeva Solmaz Siracəddin q (Dillər) Antiböhranli idarəetmə - Həsənov Hüseyn Kamal o. (Marketinq və menecment) Aqrar iqtisadiyyat - İbrahimov İslam Haci o. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Audit (Qeyri-İxtisas) - Abbasov İbad Musa o. (Mühasibat uçotu və audit) Auditin müasir problemləri - Abbasov İbad Musa o. (Mühasibat uçotu və audit) Azərbaycan iqtisadiyyati - Rzayev Mirzə Ağarıza (İqtisadi nəzəriyyə) Azərbaycan Dili Və Nitq Mədəniyyəti - Sadiqov Fərahim Balakişi o,Əmirxanov Sabir Abuzər o və b. (Humanitar elmlər) Azərbaycan Respublikasinin Konstitusiyasi Və Hüququn Əsaslari - Piriyev Əzim Səlim o (Humanitar elmlər) Azərbaycan tarixi - Ağasiyev İkram Kərim o. (Humanitar elmlər) Azərbaycanin gömrük siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi - Məmmədov Qeys Valeh o (Maliyyə) Bank sistemində böhranlar və antiböhran idarəetmə - Məmmədov Qeys Valeh o (Maliyyə) Beynəlxalq biznes - Eyyubov Kavus Şahbaz o. (Marketinq və menecment) Beynəlxalq İqtisadi Hüquq - Nəbiyev Fikrət Həbib o (Humanitar elmlər) Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər-2 - Əzizov Anar Əli o (İqtisadi nəzəriyyə) Beynəlxalq iqtisadi siyasət - Pənahov Azər Maarif (İqtisadi nəzəriyyə) Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar - Əhmədov Asəf Tərlan o (İqtisadi nəzəriyyə) Beynəlxalq iqtisadiyyat - Əzizov Anar Əli o (İqtisadi nəzəriyyə) Beynəlxalq kommersiya işi - Fərhadi Püstə Oruc q. (Marketinq və menecment) Beynəlxalq marketinq - Vəliyev Anar Cümşüd o (Marketinq və menecment) Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi - Bayramov Eşqin Əli (İqtisadi nəzəriyyə) Beynəlxalq ticarət əməliyyatlari - Rzayev Mirzə Ağarıza (İqtisadi nəzəriyyə) Bələdiyyə idarəçiliyi - Əli Əkbərli (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Bələdiyyə idarəetməsinin xarici təcrübəsi - Əkbərli Əli Zeyni oğlu (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Biznesin idarə edilməsi - Yusifov Elşad Məsim o. (Marketinq və menecment) Biznesin təhlükəsizliyi - Eyyubov Kavus Şahbaz o. (Marketinq və menecment) Büdcə sistemi - Nəcəfova Vəfa Qurban q (Maliyyə) Büdcə uçotu - Quliyev Zakir Qəşəm o. (Mühasibat uçotu və audit) Büdcə və xəzinə əməliyyatlari uçotu - Quliyev Zakir Qəşəm o. (Mühasibat uçotu və audit) Çin iqtisadi inkişaf modeli - Əbdülsəlimzadə Qüdrət Yaqub o (İqtisadi nəzəriyyə) Dövlət idarəetmə nəzəriyyəsi - İbrahimov İslam Haci o. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Dövlət maliyyəsi - Əliyev Ramil Məhəmmədəli o. (Maliyyə) Dövlət qulluğu - Cəfərov Cavid Novruz o. (Humanitar elmlər) Dövlət Qulluğunda Etika - Hüseynov İlqar Həsrət o, Əmirxanov Sabir Abuzər o. (Humanitar elmlər) Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyində ictimaiyyətlə əlaqələr - Əli Əkbərli (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi - Əli Əkbərli (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Dövlət və bələdiyyə idarəetməsinin müasir problemləri - Əli Əkbərli (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Dünya iqtisadiyyatinin informasiya sistemləri - Əhmədov Asəf Tərlan o (İqtisadi nəzəriyyə) Dünya iqtisadiyyatinin tarixi - Babayev Turqan Xəlil o (İqtisadi nəzəriyyə) Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika - Namazov Qabil Məhəmməd o (Ali riyaziyyat və texniki fənlər) Ekonometrika - Axundov Hikmət Səttar o, Şəfizadə Elnurə Rafiq q (Ali riyaziyyat və texniki fənlər) Elmi-texniki mətnlərin tərcüməsi - Qasimova Gülnar Akif q. (Dillər) Eşidib anlama və nitq - Quliyeva Zenfira Mürsəl q. (Dillər) Fəlsəfə - Abdullayeva Nailə Əmir q. (Humanitar elmlər) Gömrük işi - Həsənov İsmayil Cəfər o. (Maliyyə) Gömrük işinin təkmilləşdirilməsi problemləri - Əliyev Ramil Məhəmmədəli o. (Maliyyə) Hüquqi Sənədlərin Tərcüməsi - İbrahimova Eltəkin Zakir q. (Dillər) İctimaiyyətlə Əlaqələr - Əmirxanov Sabir Abuzər o,Hüseynov İlqar Həsrət o. (Humanitar elmlər) Idarəetmə nəzəriyyəsi - Əli Əkbərli (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Idarəetmə təhlili - Namazova Cəmilə Bayramali q. (Mühasibat uçotu və audit) Idarəetmə uçotu - Cabbarov Ayətulla Suvahil o. (Mühasibat uçotu və audit) İdarəetmə uçotu - Cabbarov Ayətulla Suvahil o. (Mühasibat uçotu və audit) II Xarici Dil (Alman dili) - Haciyeva Solmaz Siracəddin q (Dillər) İnformasiya–Kommunikasiya Texnologiyalari - Məmmədova Arzu İmamverdi q. (Ali riyaziyyat və texniki fənlər) Insan resurslarinin idarə edilməsi - Rüstəmov Pərviz Haci o. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) İnsanlararasi Ünsiyyət - Əmirxanov Sabir Abuzər o. (Humanitar elmlər) İnzibati hüquq - Hüseynova Aytən Bəşir q. (Humanitar elmlər) Iqtisad elminin tarixi və metodologiyasi - Abbasov İbad Musa o. (İqtisadi nəzəriyyə) Iqtisadi fikir tarixi - Əbdülsəlimzadə Qüdrət Yaqub o (İqtisadi nəzəriyyə) İqtisadi Hüquq - Hüseynova Könül Taryel q. (Humanitar elmlər) İqtisadi İnformatika - Məmmədova Arzu İmamverdi q. (Ali riyaziyyat və texniki fənlər) Iqtisadi təhlil - Məmmədov Çərkəz Həmid o. (Mühasibat uçotu və audit) Iqtisadiyyata giriş - Əbdülsəlimzadə Qüdrət Yaqub o (İqtisadi nəzəriyyə) Iqtisadiyyatda informasiya texnologiyalari və ixtisasin poqram təminati - Kərimov Kərim Seyidrza o (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) İqtisadiyyatin tənzimlənməsi - Hacili Ələddin Atdixan (İqtisadi nəzəriyyə) İşgüzar Yazişmalar - Əmirxanov Sabir Abuzər o, Ağasıyev İkram Kərim (Humanitar elmlər) Istehsal sahələrinin marketinqi - Məmmədova Sevda Binyət q (Marketinq və menecment) Istehsalin təşkili - İsgəndərova Arzu Vilayət q. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) İstehsalın texnoloji əsasları - Eyyubov Kavus Şahbaz o. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Kargüzarliq və Beynəlxalq Yazişmalar - Səlimova Nəzakət Bahadir q. (Humanitar elmlər) Karyeranin idarə edilməsi - Rüstəmov Pərviz Haci o. (Marketinq və menecment) Kəmiyyətin statistik üslubu - Cabbarov Ayətulla Suvahil o. (Mühasibat uçotu və audit) Kompüter Tərcümə Proqramları - Musayeva Gülşən Calal q. (Dillər) Korporativ maliyyə - Sadiqov Rahim Fərahim o. (Maliyyə) Makroiqtisadiyyat - Abbasov Vahid Hacıbəy o (İqtisadi nəzəriyyə) Maliyyə bazarlarinin təhlili və qiymətləndirilməsi - Həsənov İsmayil Cəfər o. (Maliyyə) Maliyyə hesabatlarinin təhlili - Cabbarov Ayətulla Suvahil o. (Mühasibat uçotu və audit) Maliyyə uçotu - Cabbarov Ayətulla Suvahil o. (Mühasibat uçotu və audit) Maliyyənin idarə edilməsi - Həsənov İsmayil Cəfər o. (Maliyyə) Maliyyənin müasir problemləri - Həsənov İsmayil Cəfər o. (Maliyyə) Management - Sadiqov Rahim Fərahim o. (Marketinq və menecment) Marketinq - Məmmədova Zemfira Məhərrəm q (Marketinq və menecment) Marketinq tədqiqatlari - Vəliyev Anar Cümşüd o (Marketinq və menecment) Marketinq təhlili - Rüstəmov Pərviz Haci o. (Marketinq və menecment) Menecment - Sadiqov Rahim Fərahim o. (Marketinq və menecment) Menecmentin müasir problemləri - Rüstəmov Pərviz Haci o. (Marketinq və menecment) Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi - İbrahimov İslam Haci o. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Mikro və makro iqtisadiyyat ( III səviyyə) - Abbasov Vahid Hacıbəy o (İqtisadi nəzəriyyə) Mikroiqtisadiyyat - Əbdülsəlimzadə Qüdrət Yaqub o, Abbasov Vahid Hacıbəy o (İqtisadi nəzəriyyə) Müasir maliyyə-kredit institutlarinin fəaliyyət istiqamətləri - Həsənov İsmayil Cəfər o. (Maliyyə) Mühasibat Uçotu Və Auditin Müasir Problemləri - Cabbarov Ayətulla Suvahil o. (Mühasibat uçotu və audit) Mühasibat uçotunda informasiya texnologiyalari - Cabbarov Ayətulla Suvahil o. (Mühasibat uçotu və audit) Mühasibat uçotunun əsaslari - Cabbarov Ayətulla Suvahil o. (Mühasibat uçotu və audit) Mühasibat uçotunun müasir problemləri - Cabbarov Ayətulla Suvahil o. (Mühasibat uçotu və audit) Mülki Hüquq - Hüseynova Könül Taryel q. (Humanitar elmlər) Mülki müdafiə - Kərimov Surxay Elbəyi o (Humanitar elmlər) Neft və qaz sənayesinin iqtisadiyyati və idarə edilməsi - İbrahimov İslam Haci o. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Ölkəşunaslığın əsasları - Rzayev Mirzə Ağarıza o (İqtisadi nəzəriyyə) Oxuyub Anlama Və Yazi - Əliyeva Zabilə Səməd ,Musayeva Solmaz Məhyəddin q. (Dillər)