Proqramlar


Audit (Qeyri-İxtisas) - Abbasov İbad Musa o. (Mühasibat uçotu və audit) Auditin müasir problemləri - Abbasov İbad Musa o. (Mühasibat uçotu və audit) Büdcə uçotu - Quliyev Zakir Qəşəm o. (Mühasibat uçotu və audit) Büdcə və xəzinə əməliyyatlari uçotu - Quliyev Zakir Qəşəm o. (Mühasibat uçotu və audit) Idarəetmə təhlili - Namazova Cəmilə Bayramali q. (Mühasibat uçotu və audit) Idarəetmə uçotu - Cabbarov Ayətulla Suvahil o. (Mühasibat uçotu və audit) İdarəetmə uçotu - Cabbarov Ayətulla Suvahil o. (Mühasibat uçotu və audit) Iqtisadi təhlil - Məmmədov Çərkəz Həmid o. (Mühasibat uçotu və audit) Kəmiyyətin statistik üslubu - Cabbarov Ayətulla Suvahil o. (Mühasibat uçotu və audit) Maliyyə hesabatlarinin təhlili - Cabbarov Ayətulla Suvahil o. (Mühasibat uçotu və audit) Maliyyə uçotu - Cabbarov Ayətulla Suvahil o. (Mühasibat uçotu və audit) Mühasibat Uçotu Və Auditin Müasir Problemləri - Cabbarov Ayətulla Suvahil o. (Mühasibat uçotu və audit) Mühasibat uçotunda informasiya texnologiyalari - Cabbarov Ayətulla Suvahil o. (Mühasibat uçotu və audit) Mühasibat uçotunun əsaslari - Cabbarov Ayətulla Suvahil o. (Mühasibat uçotu və audit) Mühasibat uçotunun müasir problemləri - Cabbarov Ayətulla Suvahil o. (Mühasibat uçotu və audit) Sosial-iqtisadi göstəricilərin elmi-statistik təhlili - Abbasov İbad Musa o. (Mühasibat uçotu və audit) Tədqiqat üsullari - Musayev Eldar Mərdan o (Mühasibat uçotu və audit) Uçot və hesabatin beynəlxalq və milli standartlari - Cavadov Ramiz Cavad o (Mühasibat uçotu və audit) Vergi və gömrük əməliyyatlarinin uçotu - Quliyev Zakir Qəşəm o. (Mühasibat uçotu və audit) Xarici iqtisadi fəaliyyətin təhlili - Musayev Eldar Mərdan o (Mühasibat uçotu və audit) Xarici ölkələrdə mühasibat uçotu - Cabbarov Ayətulla Suvahil o. (Mühasibat uçotu və audit)