Proqramlar


Antiböhranli idarəetmə - Həsənov Hüseyn Kamal o. (Marketinq və menecment) Beynəlxalq biznes - Eyyubov Kavus Şahbaz o. (Marketinq və menecment) Beynəlxalq kommersiya işi - Fərhadi Püstə Oruc q. (Marketinq və menecment) Beynəlxalq marketinq - Vəliyev Anar Cümşüd o (Marketinq və menecment) Biznesin idarə edilməsi - Yusifov Elşad Məsim o. (Marketinq və menecment) Biznesin təhlükəsizliyi - Eyyubov Kavus Şahbaz o. (Marketinq və menecment) Istehsal sahələrinin marketinqi - Məmmədova Sevda Binyət q (Marketinq və menecment) Karyeranin idarə edilməsi - Rüstəmov Pərviz Haci o. (Marketinq və menecment) Management - Sadiqov Rahim Fərahim o. (Marketinq və menecment) Marketinq - Məmmədova Zemfira Məhərrəm q (Marketinq və menecment) Marketinq tədqiqatlari - Vəliyev Anar Cümşüd o (Marketinq və menecment) Marketinq təhlili - Rüstəmov Pərviz Haci o. (Marketinq və menecment) Menecment - Sadiqov Rahim Fərahim o. (Marketinq və menecment) Menecmentin müasir problemləri - Rüstəmov Pərviz Haci o. (Marketinq və menecment) Reklam işinin təşkili - Yusifov Elşad Məsim o. (Marketinq və menecment) Xarici iqtisadi fəaliyyətdə sahibkarliq mədəniyyəti və işgüzar münasibətlər - Məmmədova Sevda Binyət q (Marketinq və menecment)