Proqramlar


Aqrar iqtisadiyyat - İbrahimov İslam Haci o. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Bələdiyyə idarəçiliyi - Əli Əkbərli (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Bələdiyyə idarəetməsinin xarici təcrübəsi - Əkbərli Əli Zeyni oğlu (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Dövlət idarəetmə nəzəriyyəsi - İbrahimov İslam Haci o. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyində ictimaiyyətlə əlaqələr - Əli Əkbərli (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi - Əli Əkbərli (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Dövlət və bələdiyyə idarəetməsinin müasir problemləri - Əli Əkbərli (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Idarəetmə nəzəriyyəsi - Əli Əkbərli (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Insan resurslarinin idarə edilməsi - Rüstəmov Pərviz Haci o. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Iqtisadiyyatda informasiya texnologiyalari və ixtisasin poqram təminati - Kərimov Kərim Seyidrza o (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Istehsalin təşkili - İsgəndərova Arzu Vilayət q. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) İstehsalın texnoloji əsasları - Eyyubov Kavus Şahbaz o. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi - İbrahimov İslam Haci o. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Neft və qaz sənayesinin iqtisadiyyati və idarə edilməsi - İbrahimov İslam Haci o. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Qeyri – neft sənayesinin iqtisadiyyati - İbrahimov İslam Haci o. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Regional layihələrin idarə edilməsi - İbrahimov İslam Haci o. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Regional iqtisadiyyatin idarə edilməsi - Əkbərli Əli Zeyni oğlu (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Sənayenin iqtisadiyyati - Səfərova Validə Topu q (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Sənayenin təşkili və idarə edilməsi - İbrahimov İslam Haci o. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Sosial idarəetmə - Haciyeva Leyla Arif q. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Sosial sahələrin iqtisadiyyati - Haciyeva Leyla Arif q. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi)