Proqramlar


Ali Məktəb Pedaqogikasi - Sadiqov Fərahim Balakişi o. (Humanitar elmlər) Ali Məktəb Psixologiyasi - Əmirxanov Sabir Abuzər o. (Humanitar elmlər) Azərbaycan Dili Və Nitq Mədəniyyəti - Sadiqov Fərahim Balakişi o,Əmirxanov Sabir Abuzər o və b. (Humanitar elmlər) Azərbaycan Respublikasinin Konstitusiyasi Və Hüququn Əsaslari - Piriyev Əzim Səlim o (Humanitar elmlər) Azərbaycan tarixi - Ağasiyev İkram Kərim o. (Humanitar elmlər) Beynəlxalq İqtisadi Hüquq - Nəbiyev Fikrət Həbib o (Humanitar elmlər) Dövlət qulluğu - Cəfərov Cavid Novruz o. (Humanitar elmlər) Dövlət Qulluğunda Etika - Hüseynov İlqar Həsrət o, Əmirxanov Sabir Abuzər o. (Humanitar elmlər) Fəlsəfə - Abdullayeva Nailə Əmir q. (Humanitar elmlər) İctimaiyyətlə Əlaqələr - Əmirxanov Sabir Abuzər o,Hüseynov İlqar Həsrət o. (Humanitar elmlər) İnsanlararasi Ünsiyyət - Əmirxanov Sabir Abuzər o. (Humanitar elmlər) İnzibati hüquq - Hüseynova Aytən Bəşir q. (Humanitar elmlər) İqtisadi Hüquq - Hüseynova Könül Taryel q. (Humanitar elmlər) İşgüzar Yazişmalar - Əmirxanov Sabir Abuzər o, Ağasıyev İkram Kərim (Humanitar elmlər) Kargüzarliq və Beynəlxalq Yazişmalar - Səlimova Nəzakət Bahadir q. (Humanitar elmlər) Mülki Hüquq - Hüseynova Könül Taryel q. (Humanitar elmlər) Mülki müdafiə - Kərimov Surxay Elbəyi o (Humanitar elmlər)