Proqramlar


Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika - Namazov Qabil Məhəmməd o (Ali riyaziyyat və texniki fənlər) Ekonometrika - Axundov Hikmət Səttar o, Şəfizadə Elnurə Rafiq q (Ali riyaziyyat və texniki fənlər) İnformasiya–Kommunikasiya Texnologiyalari - Məmmədova Arzu İmamverdi q. (Ali riyaziyyat və texniki fənlər) İqtisadi İnformatika - Məmmədova Arzu İmamverdi q. (Ali riyaziyyat və texniki fənlər) Xətti cəbr və riyazi analiz - Səbzəliyev Mahir Mirzəxan o, Calalov Mahir Cəlal o, Xanməmmədov Aqil Xanməmməd o və b. (Ali riyaziyyat və texniki fənlər)
əvvəlki1növbəti