Proqramlar


Alman dili ( qeyri-ixtisas qruplar üçün) - Hacıyeva Solmaz Siracəddin q (Dillər) Elmi-texniki mətnlərin tərcüməsi - Qasimova Gülnar Akif q. (Dillər) Eşidib anlama və nitq - Quliyeva Zenfira Mürsəl q. (Dillər) Hüquqi Sənədlərin Tərcüməsi - İbrahimova Eltəkin Zakir q. (Dillər) II Xarici Dil (Alman dili) - Haciyeva Solmaz Siracəddin q (Dillər) Kompüter Tərcümə Proqramları - Musayeva Gülşən Calal q. (Dillər) Oxuyub Anlama Və Yazi - Əliyeva Zabilə Səməd ,Musayeva Solmaz Məhyəddin q. (Dillər) Şifahi Anlama Və Şifahi İfadə - Qasimova Gülnar Akif q. (Dillər) Siyasi Mətnlərin Tərcüməsi - Dadaşova Nərgiz Şamil q. (Dillər) Yazılı Anlama Və Yazılı İfadə - İbrahimova Eltəkin Zakir q. (Dillər) Yazılı Tərcümə (Ana Dilinə Və Xarici Dilə) - Qasimova Gülnar Akif q. (Dillər)