Proqramlar


Ali Məktəb Pedaqogikasi - Sadiqov Fərahim Balakişi o. (Humanitar elmlər) Ali Məktəb Psixologiyasi - Əmirxanov Sabir Abuzər o. (Humanitar elmlər) Alman dili ( qeyri-ixtisas qruplar üçün) - Hacıyeva Solmaz Siracəddin q (Dillər) Antiböhranli idarəetmə - Həsənov Hüseyn Kamal o. (Marketinq və menecment) Aqrar iqtisadiyyat - İbrahimov İslam Haci o. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Audit ( İxtisas) - Abbasov İbad Musa o. (Mühasibat uçotu və audit) Audit (Qeyri-İxtisas) - Abbasov İbad Musa o. (Mühasibat uçotu və audit) Auditin müasir problemləri - Abbasov İbad Musa o. (Mühasibat uçotu və audit) Azərbaycan iqtisadiyyati - Rzayev Mirzə Ağarıza (İqtisadi nəzəriyyə) Azərbaycan Dili Və Nitq Mədəniyyəti - Sadiqov Fərahim Balakişi o,Əmirxanov Sabir Abuzər o və b. (Humanitar elmlər) Azərbaycan Respublikasinin Konstitusiyasi Və Hüququn Əsaslari - Piriyev Əzim Səlim o (Humanitar elmlər) Azərbaycan tarixi - Ağasiyev İkram Kərim o. (Humanitar elmlər) Azərbaycanin gömrük siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi - Məmmədov Qeys Valeh o (Maliyyə) Azərbaycanın multikulturalizm modeli - Hüseynov İlqar Həsrət o, (Humanitar elmlər) Bank işi - Həsənov İsmayil Cəfər o. (Maliyyə) Bank sistemində böhranlar və antiböhran idarəetmə - Məmmədov Qeys Valeh o (Maliyyə) Beynəlxalq biznes - Eyyubov Kavus Şahbaz o. (Marketinq və menecment) Beynəlxalq İqtisadi Hüquq - Nəbiyev Fikrət Həbib o (Humanitar elmlər) Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər-2 - Əzizov Anar Əli o (İqtisadi nəzəriyyə) Beynəlxalq iqtisadi siyasət - Pənahov Azər Maarif (İqtisadi nəzəriyyə) Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar - Əhmədov Asəf Tərlan o (İqtisadi nəzəriyyə) Beynəlxalq iqtisadiyyat - Əzizov Anar Əli o (İqtisadi nəzəriyyə) Beynəlxalq kommersiya işi - Fərhadi Püstə Oruc q. (Marketinq və menecment) Beynəlxalq marketinq - Vəliyev Anar Cümşüd o (Marketinq və menecment) Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi - Bayramov Eşqin Əli (İqtisadi nəzəriyyə) Beynəlxalq ticarət əməliyyatlari - Rzayev Mirzə Ağarıza (İqtisadi nəzəriyyə) Bələdiyyə idarəçiliyi - Əli Əkbərli (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Bələdiyyə idarəetməsinin xarici təcrübəsi - Əkbərli Əli Zeyni oğlu (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Biznes etikasi və sosial məsuliyyət - Vəliyev Anar Cümşüd o (Marketinq və menecment) Biznesin idarə edilməsi - Yusifov Elşad Məsim o. (Marketinq və menecment) Biznesin təhlükəsizliyi - Eyyubov Kavus Şahbaz o. (Marketinq və menecment) Büdcə sistemi - Nəcəfova Vəfa Qurban q (Maliyyə) Büdcə uçotu - Quliyev Zakir Qəşəm o. (Mühasibat uçotu və audit) Büdcə və xəzinə əməliyyatlari uçotu - Quliyev Zakir Qəşəm o. (Mühasibat uçotu və audit) Business information systems - Allahmanlı Toğrul Mahmud oğlu (Marketinq və menecment) Çin iqtisadi inkişaf modeli - Əbdülsəlimzadə Qüdrət Yaqub o (İqtisadi nəzəriyyə) Dövlət idarəetmə nəzəriyyəsi - İbrahimov İslam Haci o. (Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarəetməsi) Dövlət maliyyəsi - Əliyev Ramil Məhəmmədəli o. (Maliyyə) Dövlət qulluğu - Cəfərov Cavid Novruz o. (Humanitar elmlər) Dövlət Qulluğunda Etika - Hüseynov İlqar Həsrət o, Əmirxanov Sabir Abuzər o. (Humanitar elmlər)
əvvəlki12345növbəti